Robotklippere lokal regel

På denne banen brukes motoriserte robotklippere til å klippe røffen (roughen).
Klipperne må under ingen omstendigheter stoppes, løftes eller klipperetning forandres. 

Grøfter og andre synlige merker eller skader på spillefeltet etter installasjon av robotklippesystemet,  er å betrakte som Grunn Under Reparasjon (GUR). Fritak tas etter regel 25-1b.

  1. Hvis klipperen står i ro eller er tilknyttet en ladestasjon, er både klipperen og stasjonen en uflyttbar hindring (regel 24-2) og fritak uten straff tas etter denne regel.
  2. Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at:
    – en ball i bevegelse stoppes av eller får forandret retning av en klipper i bevegelse, er det en tilfeldig hendelse og ballen skal spilles som den ligger (regel 19-1).
    – en ball i ro er overkjørt/flyttet av klipperen, kan spilleren uten straff plassere ballen tilbake der den lå (regel 18-1).
    – en ball synlig skadet av klipperen kan erstattes (regel 5-3).
  3. Hvis klipper i bevegelse fysisk påvirker spillelinje, stance eller planlagt sving, er den å betrakte som et fremmedelement på lik linje som en tilskuer, banemannskap eller et dyr, og det er selvsagt lov å vente med å spille.

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL
Matchspill: Tap av hull – Slagspill: 2 straffeslag.