Valgkomiteen

Har du lyst til å delta i styrearbeid, eller har du forslag til både styre og komitèmedlemmer, ta kontakt.

 

Kontaktperson
Oddvar Skoland
o.skoland61@gmail.com

Telefon: 909 44 104