Seniorgruppen

HØST 2018
Ny starttid for senior turneringene f.o.m. 2.oktober.

Nå går vi over til høst og vinter sesong, etter en fantastisk sommersesong. Samtidig får vi nå den upopulære rushavgiften gjennom bomringene. For at flest mulig av våre medlemmer skal kunne unngå rushtrafikken, har vi bestemt at turneringene nå skal starte kl 09.45 i stedet for kl 10.00.  Det skal da være mulig for de fleste å unngå rush tiden både om morgenen og etter turneringen.

Høsten og vinteren preges jo gjerne av ustabilt vær, og derfor tar vi som vanlig værforbehold og at det er minimum 15 deltakere påmeldt.

Førstkommende tirsdag, 2.oktober satser vi på Seniorscramble og håper at mange melder seg på.

 

 

 

 

 

 

Generelt om Seniorgruppen
Alle betalende medlemmer i Sandnes GK er automatisk med i seniorgruppen ved fylte 50 år. De kan da være med på Seniorturneringene som arrangeres annen hver tirsdag i uke med partall. Kravet er 36 i hcp og nedover.

Sesongen starter opp på våren med en serie på ti turneringer, hvorav de syv beste er tellende. Men det er premieutdeling for hver turnering. Startgebyr er kr 50,-. Golfspillere fra andre klubber er alltid velkommen til å delta. Greenfee er kr 200,-.

De som ønsker å delta melder seg på i Golfbox.

Seniorkomiteen består av fem medlemmer og har som hovedoppgave å skape et godt miljø, arrangere turneringer, samt golftur til andre klubber. De siste årene har vi arrangert weekend turer som har vært veldig vellykket.


Kontaktperson
Reidun Elise Aske Berg
senior@sandnesgolfklubb.no
Telefon: 934 80 868