Seniorgruppen

Seniorturneringen starter opp tirsdag 6. april 2021, forhåpentligvis med «shot gun start»
men dette kan endre seg.
Vi må til en hver tid forholde oss til gjeldene smittevernregler.

Premieutdeling og kaffe må inntas utendørs.
Håper også å kunne starte opp med sommerens 10 runders  serieturnering 4. mai,
hvorav de 7 beste rundene er tellende. Sjekk 
Golfbox

 

 

 

 

Generelt om Seniorgruppen
Alle betalende medlemmer i Sandnes GK er automatisk med i seniorgruppen ved fylte 50 år. De kan da være med på Seniorturneringene som arrangeres annen hver tirsdag i uke med partall. Kravet er 36 i hcp og nedover.

Sesongen starter opp på våren med en serie på ti turneringer, hvorav de syv beste er tellende. Men det er premieutdeling for hver turnering. Startgebyr er kr 50,-. Golfspillere fra andre klubber er alltid velkommen til å delta. Greenfee er kr 200,-.

De som ønsker å delta melder seg på i Golfbox.

Seniorkomiteen består av fem medlemmer og har som hovedoppgave å skape et godt miljø, arrangere turneringer, samt golftur til andre klubber. De siste årene har vi arrangert weekend turer som har vært veldig vellykket.


Kontaktperson
Reidun Elise Aske Berg
senior@sandnesgolfklubb.no
Telefon: 934 80 868