Medlemskontingent

Voksen/senior medlemskap 2018 kr. 850,-
Barn/junior medlemskap 2018 født i 1997) kr. 400,-
Regning blir tilsendt via epost.