Medlemskap

Medlemskontingent

 • Voksne kr. 995,-
 • Barn og ungdom kr. 450,- t.o.m. det året de fyller 19 år.

Medlemskort

Alle medlemmer i Sandnes Golfklubb får et elektronisk medlemskort ved innmelding. Kortet brukes på baneterminalene på Bærheim Golfpark og andre golfbaner som har Gobex Golf.

Kortet benyttes til:

 • Å registrere deg på terminalen ved Proshoppen før golfrunden
 • Videre på terminalene som er plassert etter hvert hull
 • Etter runden registreres scoren på terminalen ved Proshoppen, her registrerer du de handicaptellende runder. Husk markør!
 • Kortet brukes også til ballkort på drivingrangen på Bærheim Golfpark
 • Mistet eller ødelagt kort bestilles her gebyr på kr. 75,- som må være betalt før nytt kort bestilles.

Alle som aksepterer klubbens og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem

Når det står ”kan bli tatt opp som medlem” innebærer dette at ingen har krav på å bli medlem. NIFs lovutvalg har uttalt at på bakgrunn av bestemmelsens tilblivelse, har et idrettslag rett til å avslå en opptakssøknad i helt spesielle tilfeller. I tilfelle tvist avgjør idrettskretsen om søkeren kan tas opp. Kretsens avgjørelse kan innankes for Idrettsstyret innen 14 dager etter at rekommandert melding er sendt berørte parter.

 • Forøvrig plikter ethvert medlem å overholde NIFs, dets organisasjonsledds, samt klubbens lover og bestemmelser.
 • En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd i NIF er gjort opp.
 • Det kreves ingen spillerett i Bærheim Golfpark for medlemskap i Sandnes Golfklubb.
 • Medlemskap i klubben er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.
 • Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal være betalt innen angitte frister. Mangel på betalt kontingent medfører at en ikke har tilgang til GolfBox, GolfScore og magasinet Norsk Golf. En kan heller ikke delta på noen turneringer i regi av golfklubber tilsluttet NGF. En har heller ikke stemmerett ved Generalforsamlinger etc.
 • Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i klubbens aktivitetstilbud.
 • Den som ikke senest 31. desember har sendt skriftlig endring om klubbstatus. Dvs utmelding eller overgang til ny hjemmeklubb innen denne dato, kan anses som medlem i Sandnes Golfklubb det påfølgende år. Endring skal kun skje gjennom utmelding/statusendring på Sandnes Golfklubbs nettside.
 • Før innmelding må eventuelle utestående kontingent eller andre avgifter/egenandeler vært gjort opp hos tidligere golfklubb. Opptak vil bli utsatt til dokumentasjon er fremvist tidligere klubb. Eventuelle utestående i form av kontingent eller andre avgifter/egenandeler skal betales til klubben snarest og før utmelding kan skje.
 • Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare og kan bes om å delta til tillitsverv i klubben.
 • Som medlem må en selv holde Personlig profil  i GolfBox oppdatert med rett personopplysning. Klubben er ikke ansvarlig for at informasjon og utsendelse av Norsk Golf hvis profil ikke er oppdatert.
 • Medlemsbevis tildeles når kontingent er betalt. Medlemsbeviset fungerer også som GolfScore kort til klubbens elektroniske scorekort.
 • Alle medlemmer får informasjon gjennom klubbens hjemmeside. www.sandnesgolfklubb.no eller via e-post.
 • Sandnes Golfklubb sender ikke ut GolfScore kort pr post. Kort hentes i proshopen på Bærheim.
 • Sandnes Golfklubb står fritt til å endre/legge til innmeldingsregler etter at medlemskapet er tegnet.

Utmelding