Klubben

Sandnes Golfklubb ble stiftet sommeren 2004. Vår hjemmebane er Bærheim Golfpark i Sandnes Kommune.

Vi ble tatt opp som klubb i Norges Golfforbund våren 2005 og er nå distriktets største golfklubb med over 2000 medlemmer. Sandnes Golfklubb er et idrettslag. Som idrettslag er vi en ideell organisasjon basert på frivillig innsats. Driften av klubben er basert på frivillig innsats gjennom forskjellige komitéer og grupper. Klubben har ansatt en sekretær i 50 % stilling for å utføre den daglige driften. I 2013 har medlemmer fra klubben markert seg regionalt og nasjonalt med sterke plasseringer i turneringer.