Klubben – Rita

Sandnes Golfklubb ble stiftet sommeren 2004. Vår hjemmebane er Bærheim Golfpark i Sandnes Kommune. Vi ble tatt opp som klubb i Norges Golfforbund våren 2005 og er nå distriktets største golfklubb med over 2000 medlemmer.
Sandnes Golfklubb er et idrettslag. Som idrettslag er vi en ideell organisasjon basert på frivillig innsats. Driften av klubben er basert på frivillig innsats gjennom forskjellige komitéer. Klubben har ansatt en sekretær i 60 % stilling for å utføre den daglige driften.

I 2014 har medlemmer fra klubben markert seg regionalt og nasjonalt med sterke plasseringer i turneringer.

Forholdet mellom klubb og bane

  • Sandnes Golfklubb har Bærheim Golfpark som sin hjemmebane.
  • Bærheim Golfpark eies av Golf Management, som står for all drift og vedlikehold av banen.
  • Golf Management er et aksjeselskap. De selger andeler ved banen og krever inn den årlige spilleravgiften.

En trenger ikke å være medlem av Sandnes Golfklubb for å ha spillerett ved banen, på samme måte som en ikke trenger å ha spillerett ved banen for å være medlem i golfklubben. Men det er viktig å presisere at du må være medlem i en golfklubb for å få tilgang til de fleste golfbaner i Norge. Styret vil oppfordre alle som spiller fast ved Bærheim Golfpark til å være medlem i Sandnes Golfklubb.

Styret og komitèer

Styret og de forskjellige komitèene består av en gruppe ildsjeler med samme forkjærlighet for golfsporten. Sandnes Golfklubb er nå et glimrende og utfordrende alternativ til andre klubber i distriktet.

Vi i Sandnes Golfklubb ønsker å favne om alle grupper.