Junior

JUNIORGRUPPEN

Juniortreningen stanses for året.
Starter opp igjen til våren.

Drivingrangen er selvsagt åpen for de som vil holde svingen vedlike!

Kontaktperson
Arild Ravndal
arildravndal@gmail.com
Telefon: 928 82 083

BliMedJuniorgruppen2