Forhold mellom klubben og Bærheim Golfpark

Sandnes Golfklubb har Bærheim Golfpark som sin hjemmebane.

Banen eies av Golf Management, som står for all drift og vedlikehold av banen.

Golf Management er et aksjeselskap, de selger andeler ved banen og krever inn den årlige spilleravgiften.

En trenger ikke å være medlem av Sandnes Golfklubb for å ha spillerett ved banen, på samme måte som en ikke trenger å ha spillerett ved banen for å være medlem i golfklubben. Men det er viktig å presisere at du må være medlem i en golfklubb for å få tilgang til de fleste golfbaner i Norge. Styret vil oppfordre alle som spiller fast ved Bærheim Golfpark til å være medlem i Sandnes Golfklubb