Korthullsbanen

Korthullsbanen

Seks utfordrende og kjekke hull med lengder 40 – 70 meter. Det er lagt ned drenering og vanningsanlegg i anlegget, samt en del bunkrer. En fantastisk god plass å starte å spille golf, da man ved å spille her både får øvd seg og et skikkelig inntrykk av hvor kjekt golf er.

Her trenger man ikke grønt kort for å spille, så det er bare å sette i gang.

Alle må ha minimum en putter og en kølle hver.

En runde/dagspass koster kr 100. Barn halv pris. Har man spillerett og har betalt årsavgift spiller man gratis.