Greenfee

Green fee

18 hull, alle dager 500 kr
Videre spill samme dag 200 kr
9 hull eller når det er 3 timer til det blir mørkt 350 kr