Ådne’s golftips

Bærheim Golfpark åpner igjen fredag 20/3. Vi forholder oss til de retningslinjer og begrensninger som gjelder for utendørsanlegg i Sandnes Kommune samt anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Derfor gjelder følgende: 18 hulls anlegg og korthullsbane er åpen. Butikk, toalett, drivingrange og selskapslokaler er stengt. De med forkjølelse eller...

Norges Golfforbund anbefaler nå at det på grunn av koronaviruset ikke gjennomføres noen idrettslig aktivitet på hverken bane eller driving fram til og med 26. mars. Dette begrunnes ikke bare i smittefare for utøvere og/eller ansatte eller andre som tilrettelegger for aktivitet, men også i solidaritet med alle...

Sandnes Golfklubb forholder seg til anbefalingen som kom fra NGF i dag om å utsette det planlagte årsmøtet, på grunn av smitte av koronaviruset. Fra NGF til Golfklubbene: Klubbenes medlemmer reiser mye i golfsammenheng, vi har mange eldre medlemmer og årsmøtene avholdes ofte i trange rom. Generelt vil...

Årsmøte i Sandnes Golfklubb torsdag 12. mars 2020 kl. 19:00 i Finnehuset på Bærheim Golfpark. Saker som ønskes behandlet må være i styrets hende senest mandag 24. februar 2020 til post@sandnesgolfklubb.no Saklisten vil bli lagt på hjemmesiden senest 1 uke før møte.   Etter Årsmøtet blir der et medlemsmøte. Klubbens...