Hovedbanen og korthullsbanen er vinterstengt

Hovedbanen og korthullsbanen er vinterstengt

Nå når vi har frost er hovedbanen og korthullsbanen stengt fram til der vil bli mildvær igjen.