Juniortreningen stanses for året

Juniortreningen stanses for året

JUNIORGRUPPEN

Juniortreningen stanses for året.
Starter opp igjen til våren.

Drivingrangen er selvsagt åpen for de som vil holde svingen vedlike!

Med vennlig hilsen
Arild Ravndal
Tlf: 928 82 083