Årsmøte 20. mars 2018

Årsmøte 20. mars 2018

Sandnes Golfklubb innkaller til ÅRSMØTE, tirsdag 20. mars 2018, kl. 19:00.
I Finnehuset på Bærheim Golfpark, Sandnes.

 

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende senest 27. februar 2018, til post@sandnesgolfklubb.no 

Saklisten vil bli lagt ut hjemmesiden www.sandnesgolfklubb.no ca. en uke før møte