Akademiet uke 33

Akademiet uke 33

Akademiet blir på tirsdag neste uke kl 1000-1100 og 1100-1200. Husk man trenger ikke melde seg på til dette, kun å møte
opp. Det kjøres samme program begge timer.