Seniorenes veldedighetsturnering samlet inn

Seniorenes veldedighetsturnering samlet inn

kr. 5.017,- på tirsdag – som går til barne – og ungdomspsykiatrien på UIS.

Takk for god deltakelse!