Fellestreninger uke 3

Fellestreninger uke 3

FELLESTRENINGER
Det blir ingen fellestreninger i kommende uke. Rangen er dog åpen, men med selvplukk.