Regel ved spill på vintergreener

Regel ved spill på vintergreener

Man har ikke anledning til å justere sitt handicap ved spill på vintergreener. Man må her velge “ikke-handicaptellende” i golfbox etter endt runde.