Turneringskomité

Leder – Rune Austvoll – tlf. 452 26 929
Medlem – Jane Steffensen tlf. 952 04 610
Medlem John Ivar Marthinsen tlf. 922 54 280
Medlem Egil Olsen tlf. 958 37 331
Medlem Anne Torunn Espedal Olsen tlf. 404 08 523
Medlem – Tove Karin Aase – tlf. 936 25 039
M
edlem
Lasse Hadland tlf. 978 82 090
MedlemGudny Hansen tlf. 472 26 374

Turneringsprogram 2017 kommer