Medlemskontingent 2016

Voksen/senior medlemskap 2016 kr. 850,-
Barn/junior medlemskap 2016 (til fylt 19 år, født i 1997) kr. 400,-
Regning blir tilsendt via epost.