Junior

SANDNES GOLFKLUBB – JUNIORGRUPPEN
Juniorarbeid har hele tiden vært høyt prioritert med tidvis meget høy aktivitet og gode resultater.
Junior komiteen jobber aktivt med å strukturere junior satsingen med fokus både på bredde og elite aktiviteter.

JUNIORTRENINGER for høsten 2017 starter opp tirsdag 15. august kl. 17:00 for alle gruppene 

– Trening for nye juniorer i alderen 6 til 13 år
Er et treningstilbud for nye spillere som har lyst til å prøve/komme i gang med golf.  Egenandel for høsten 2017 er kr. 300,- .
Vi setter opp nye grupper både vår og høst. Rekruttering til Turneringsgruppen skjer stort sett via junior treningsgrupper.

Tirsdag kl. 1700-1800. Trener er Simen Nyland, nylanderen@gmail.com
Treningen går hver tirsdag.
Fremmøte med Driving rangen ved ballautomaten litt før kl. 17:00. Kontaktperson Tom S Falch tlf 41 62 84 08

– Trening for viderekomne og turneringsgruppen
Et tilbud til juniorer som er aktive og deltar på turneringer lokalt/regionalt. Juniorer i denne gruppen må ha spillerett i Bærheim Golfpark, samt medlemskap i Sandnes Golfklubb.
Treningen går hver tirsdag.
Viderekomne og turneringsgruppen betaler årlig avgift på kr 1000,- som dekker juniortreninger samt støtte til deltakelse på turneringer.

Tirsdag kl. 1700-1900. Trener er Arne Ravndal.
Viderekomne juniorene og turneringsgruppen trener sammen på tirsdager fra kl 1700-1800. Juniorene rullerer på å være assistenter på rekruttgruppen. Når været er OK spiller vi 9 hull fra kl. 1800-2000.
Kontaktperson Tom S Falck tlf 41 62 84 08

Onsdager
– Onsdagsmedal for spillere i turneringsgruppen, 
valgfritt i løpet av dagen. Organiseres i Proshoppen.

Torsdager
– Småspilltrening for turneringsgruppen 
(ved behov)
kl. 18:00-19:00 avtales med trener Arne Ravndal
Turneringsgruppen ivaretar juniroerne som har nådd et bra nivå og som ønsker å satse på golf. De deltar på regionale- og nasjonale turneringer. Har egen treningsdagbok samt føre statistikk over spilte turneringsrunder.

 

Kostnader
Junior Spilleavgift på Bærheim Golfpark er kr. 2000,- og gir rett og tilgang til spill på både 18 og 6 hulls banen.
Klubb medlems kontingent på kr. 400,- gir juniorene mulighet til å delta på turneringer, tilgang til Golfbox, avgift til NGF. I tillegg mottar man Golfforbundets medlemsblad ”Norsk Golf”.

Retningslinjer for støtte/egenandel ifbm turneringer som ytes av klubben finnes på klubbens nettside (www.sandnesgolfklubb.no).

Påmelding til Proshopen på Bærheim, proshop@golfmanagement.no, eller tom.falch@sifab.no

Kontaktperson
Tom Falch
tom.falch@sifab.no
Telefon: 416 28 408

BliMedJuniorgruppen2